FÖRSÄKRINGSSKADOR

Vi är den moderna skadeverkstaden som har avtal med samtliga försäkringsbolag på den svenska marknaden.
Vi har kunskapen och den utrustning som dagens avancerade bilkonstruktioner kräver.
Vi är kvalitets- och miljöcertifierade.